Projekt „Czas na pracę – Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego” RPLU.09.01.00-06-0228/16-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Aktualności

Rozeznanie rynku – serwis kawowy Włodawa

Dodano: 18 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej serwis kawowy dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych”

Rozeznanie rynku obiady – Włodawa

Dodano: 18 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej (obiad – drugie danie) dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych”

Rozeznanie rynku serwis kawowy Biłgoraj

Dodano: 18 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej serwis kawowy dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych”

Rozeznanie rynku obiady Biłgoraj

Dodano: 18 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej (obiad – drugie danie) dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Opiekun/ka osób starszych i/lub niepełnosprawnych”

Rozeznanie obiad – Chełm

Dodano: 2 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej (obiad – drugie danie) dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Przedstawiciel handlowy”

Rozeznanie rynku serwis kawowy – Chełm

Dodano: 2 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi serwis kawowy dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Przedstawiciel handlowy”

Rozeznanie rynku serwis kawowy

Dodano: 2 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi serwis kawowy dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej”

Rozeznanie rynku obiady dla Uczestników szkolenia

Dodano: 2 stycznia 2019

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej (obiad – drugie danie) dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej”