Projekt „Czas na pracę – Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego” RPLU.09.01.00-06-0228/16-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Aktualności

Rozeznanie rynku – egzaminy zewnętrzne po szkoleniu „Przedstawiciel handlowy”

Dodano: 25 października 2018

Lechaa Consulting Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego ECDL, ECCC lub równoważnego dla Uczestników szkoleń zawodowych „Przedstawiciel handlowy”, Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, w ramach projektu „Czas na pracę – Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa, nr umowy RPLU.09.01.00-06-0228/16-00.

Zaproszenie do składania ofert – serwis kawowy

Dodano: 10 października 2018

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej serwis kawowy dla uczestników szkolenia zawodowego pt. „Przedstawiciel handlowy” w projekcie pt. „Czas na pracę – Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego” RPLU.09.01.00-06-0228/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa

Zaproszenie do składania ofert – serwis kawowy

Dodano: 26 września 2018

Lechaa Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na świadczenie usługi cateringowej serwis kawowy dla
uczestników szkolenia zawodowego pt. „Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej”

Zapraszamy do składania ofert

Dodano: 18 września 2018

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie wykładów na szkoleniu pt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.
Szkolenie trwa 150 godzin dydaktycznych oraz będzie realizowane w Chełmie w terminie wrzesień – październik 2018 roku.
Szczegóły zapytania pod podanym poniżej linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137113